MINH MINH LAND THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI ĐÀ NẴNG 📣
Số lượng tuyển đi làm ngay:
🔹 01: Giám đốc phát triển dự án tại Đà nẵng
🔹 50: Chuyên viên kinh doanh bất động sản Đà Nẵng

MINH MINH LAND THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI HÀ NỘI 📣📣 TUYỂN HIỀN TÀI KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng tuyển đi làm ngay:

🔹 01: Giám đốc kinh doanh tại HÀ NỘI
🔹 50: Chuyên viên kinh doanh bất động sản HÀ NỘI

MINH MINH LAND THÔNG BÁO TUYỂN ĐẠI LÝ F2. Sun Grand City nam phú quốc